Het platform Gezond, Wel en Zijn wordt gevormd door diverse ondernemers uit Voorschoten die werkzaam zijn in de complementaire gezondheidszorg voor mens en dier.

Complementaire zorg betekent letterlijk "aanvullende zorg". Deze zorg komt niet in plaats van de medische zorg maar voegt daar iets aan toe. Doel is bijdragen aan het herstel en welbevinden van de mens op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied.

Met elkaar willen we de complementaire zorg bekend maken bij de inwoners van Voorschoten en omstreken. Maar ook bij de medici, de paramedische zorg en de gemeentelijke instellingen. De deelnemers aan het platform kunnen eventueel naar elkaar doorverwijzen of bij elkaar informatie opvragen.

In de Bibliotheek Voorschoten organiseert het platform jaarlijks een Welzijnsbeurs en regelmatig worden er themabijeenkomsten gepland waarin iedere keer een ander thema behandeld wordt, bijvoorbeeld, allergie, verlies, buikklachten etc. Verschillende aanbieders zullen vanuit hun eigen specialisme aangeven op welke wijze zij met de zorgvraag kunnen omgaan.

Praktijk Henny Groenewegen is aangesloten bij het platform.

Voor meer informatie over de overige deelnemers of de data van de themabijeenkomsten kunt u de website gezond-wel-en-zijn.nl bekijken

gezond wel zijn, voetreflex, voorschoten